پرس سرشانه با هالتر

نام انگلیسی: Barbell Shoulder Press
سایر نام ها: Seated Barbell Shoulder Press

تصاویر پرس سرشانه با هالتر

آموزش حرکت پرس سرشانه با هالتر

  1. بر روی صندلی در زیر هالتری که در ارتفاعی بالاتر از سر شما قرار گرفته است، بنشینید.
  2. در حالی که فاصله دست ها از عرض شانه بیشتر و کف دست ها به سمت جلو است، هالتر را بگیرید.
  3. هالتر را از جای خود بلند کرده و با کشیدن دست ها آن را بالای سر خود نگه دارید. در طول انجام حرکت، بدن خود را صاف نگه دارید. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  4. حال همزمان با انجام عمل دم، هالتر را به آرامی تا سطح سرشانه پایین بیاورید.
  5. سپس هزمان با بازدم، هالتر را به نقطه شروع بازگردانید.