پرس سرشانه دمبل ایستاده

نام انگلیسی: Standing Dumbbell Press
سایر نام ها: Overhead Dumbbell Press,Dumbbell Shoulder Press

تصاویر پرس سرشانه دمبل ایستاده

آموزش حرکت پرس سرشانه دمبل ایستاده

  1. در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه است در هر دست خود یک دمبل گرفته و بایستید، دمبل را تا نزدیک سر بالا ببرید، آرنج ها باز و زاویه حدود نود درجه داشته باشند.این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال بدون آنکه به سمت عقب متمایل شوید و یا از پاها کمک بگیرید، آرنج ها را صاف کرده تا دمبل ها را بالای سر ببرید، لحظه ای مکث کرده سپس به آرامی به نقطه شروع بازگردید.