پرس سینه دستگاه

نام انگلیسی: Machine Bench Press
سایر نام ها: Chest Press

تصاویر پرس سینه دستگاه

آموزش حرکت پرس سینه دستگاه

  1. بر روی دستگاه پرس سینه بنشینید. ارتفاع را به گونه ای تنظیم کنید که دسته ها در سطح سینه قرار بگیرند.
  2. پاهای خود را بر روی اهرم های پایین دستگاه فشار داده تا به شما کمک کند. دسته ها را تا جایی که دست ها صاف شوند جلو ببرید. دقت کنید در هنگام گرفتن دسته ها، کف دست ها به سمت پایین باشند. حال اهرم قفل را رها کنید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال همزمان با داخل کشیدن نفس، به صورت آرام و کنترل شده، دسته را به سمت سینه عقب ببرید.
  4. زمانی که به عقب ترین نقطه بازه حرکت که در آن آرنج ها زاویه حدود نود درجه دارند رسیدید، نفس خود را بیرون داده و با استفاده از ماهیچه سینه دسته ها را به نقطه شروع بازگردانید.