پرس سینه هالتر با اسمیت

نام انگلیسی: Smith Machine Bench Press
سایر نام ها:

تصاویر پرس سینه هالتر با اسمیت

آموزش حرکت پرس سینه هالتر با اسمیت

1. یک نیمکت تخت را در میانه اسمیت قرار دهید، سپس روی آن دراز بکشید، بخش بالای سینه شما باید با هالتر موازی باشد، در حالی که پایین کمر کمی قوس دارد و باسن به صورت ثابت روی نیمکت قرار گرفته است، در حالی که فاصله دست ها بیشتر از عرض شانه ها است هالتر را بگیرید، سپس هالتر را از حالت قفل خارج کنید، و در حالی که دست ها کاملا صاف هستند، آن را دقیقا بالای سینه نگه دارید، این محل شروع شما است.

2. اکنون همزمان با داخل کشیدن نفس به آرامی هالتر را با خم کردن آرنج ها و حرکت دست ها به سمت نیمکت، پایین ببرید، همزمان با بیرون دادن نفس، با استفاده از عضلات سینه وزنه را به محل شروع بازگردانید، مطمئن شوید در تمام مدت تمرین سینه بالا و تیغه های سرشانه عقب هستند، زمانی که تکرارها به پایان رسیدند با احتیاط هالتر را در حالت قفل قرار دهید، در صورت نیاز از شخصی بخواهید در هنگام انجام دادن این تمرین مراقب شما باشد.