پشت بازو سیمکش برعکس

نام انگلیسی: Reverse Grip Triceps Pushdown
سایر نام ها:

تصاویر پشت بازو سیمکش برعکس

آموزش حرکت پشت بازو سیمکش برعکس

  1. میله ساده یا لاری را به سیمکش در حالی که قرقره در بالاترین نقطه قرار دارد متصل کنید, در مقابل سیمکش ایستاده، در حالی که فاصله دست ها به اندازه عرض شانه و کف دست ها به سمت بالا است میله را بگیرید.
  2. با استفاده از زیربغل، میله را تا جایی که دست ها در کنار بدن کاملا کشیده باشند پایین بیاورید. آرنج ها باید در کنار بدن قرار داشته باشند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال همزمان با داخل کشیدن نفس، به آرامی میله را تا محلی که با سینه در یک سطح قرار بگیرد بالا ببرید, در حالی که آرنج و نیمه بالای دست ها در تمام مدت ثابت هستند، تنها ساعد باید متحرک باشد,
  4. در نهایت همزمان با بیرون دادن نفس و منقبض کردن ماهیچه پشت بازو، میله را به نقطه شروع بازگردانید.