پشت بازو سیمکش معکوس تک دست

نام انگلیسی: Cable One Arm
سایر نام ها:

تصاویر پشت بازو سیمکش معکوس تک دست

آموزش حرکت پشت بازو سیمکش معکوس تک دست

 در حالی که کف دست راست شما رو به بالا قرار دارد، یک دستگیره را که به قرقره ای که در بالاترین محل قرار دارد، در دست بگیرید، شما باید در مقابل وزنه ها بایستید، اکنون وزنه را به سمت پایین بکشید تا بازو و آرنج در کنار بدن قرار بگیرند، بازو و ساعد شما باید زاویه ای کمتر از 90 درجه را تشکیل بدهند، می توانید دست دیگر را روی کمر خود قرار دهید، و برای تعادل بهتر یک پا در مقابل پای دیگر قرار دهید، این محل شروع شما خواهد بود، اکنون نفس خود را بیرون داده، عضلات پشت بازو را منقبض کنید، و دستگیره را تا جایی که دست صاف شود، پایین ببرید، بازوی شما باید در تمام مدت ثابت باقی بماند و تنها ساعد باید متحرک باشد، انقباض پشت بازو در پایین ترین محل را برای یک ثانیه حفظ کرده، سپس به آرامی به نقطه شروع باز گردید.