پشت بازو طناب

نام انگلیسی: Triceps Pushdown - Rope Attachment
سایر نام ها:

تصاویر پشت بازو طناب

آموزش حرکت پشت بازو طناب

  1. طناب را در حالی که به سیمکش در ارتفاع بالا متصل است، در دست بگیرید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشند.
  2. در حالی که بدن کمی به سمت جلو متمایل است، صاف بایستید. نیمه بالای دست ها باید نزدیک به بدن و نسبت به زمین زاویه 90 درجه داشته باشند. ساعد باید در راستای دستگاه قرار داشته باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. حال همزمان با بازدم، دست ها را تا کنار ران ها پایین بیاورید. در پایان بازه حرکت، دست ها باید کاملاً کشیده و نسبت به زمین عمود باشند. دقت کنید که نیمه بالای دست ها باید در کنار بدن ثابت باشند و تنها ساعدها حرکت می کنند.
  4. پس از مکثی مختصر، در پایین ترین نفطه همزمان با عمل دم، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.