پشت پا خوابیده

نام انگلیسی: Lying Leg Curls
سایر نام ها: Lying Hamstrings Curl

تصاویر پشت پا خوابیده

آموزش حرکت پشت پا خوابیده

  1. دستگاه را با توجه به قد خود تنظیم کرده، سپس روی دستگاه دراز بکشید. پَدِ پایینی دستگاه باید پشت پای شما و چند اینچ زیر ساق قرار گرفته باشد.
  2. بالاتنه را به صورت صاف و ثابت روی دستگاه نگه دارید و مطمئن شوید که پاها کاملا کشیده هستند. حال دسته های کناری دستگاه را گرفته و انگشت پاها را صاف کنید. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس) و بدون تکان دادن ران ها، پاها را تا جای ممکن بالا بیاورید.
  4. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس) پاها را به نقطه شروع بازگردانید.