پلانک از بغل همراه با حریف

نام انگلیسی: Partner Facing Side Plank With Band Row
سایر نام ها:

تصاویر پلانک از بغل همراه با حریف

آموزش حرکت پلانک از بغل همراه با حریف

  1. با قرار دادن وزن خود روی یک آرنج و بلند کردن باسن خود از روی زمین در حالت پلانک از بغل قرار بگیرید. بدن را صاف نگه داشته و پاها را روی یکدیگر قرار دهید. بدن شما باید در فاصله حدود دو متری حریف قرار داشته باشد. با دست بالایی خود یک طرف بند کشی را بگیرید و دست خود را صاف نگه دارید.
  2. بدن شما و حریف شما باید قرینه یکدیگر باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. هر دو نفر به صورت همزمان بند را به عقب بکشید، سپس به نقطه شروع بازگردید.
  4. تعداد تکرار مشخص شده برای یک طرف را انجام داده سپس این تمرین را با طرف مخالف انجام دهید.