چکش دمبل

نام انگلیسی: Alternate Hammer Curl
سایر نام ها: جلو بازو چکشی,Alternating Hammer Curl,Neutral Grip ,Bicep Curl,Dumbbell Curl with Neutral Grip

تصاویر چکش دمبل

آموزش حرکت چکش دمبل

  1. دمبل ها را در دست گرفته و در حالی که دست ها صاف هستند بایستید. آرنج ها باید در کنار و کف دست ها رو به بدن شما باشد. این نقطه شروع خواهد بود.
  2. حال همزمان با انجام عمل بازدم (بیرون دادن نفس)، دست خود به حالت چکش به سمت بالا برده تا ماهیچه جلو بازو منقبض گردد. دقت کنید که قسمت بالای بازو ثابت بوده و دمبل را تا مقابل شانه بالا بیاورید.
  3. در بالاترین نقطه لحظه ای مکث کرده سپس همزمان با انجام عمل دم (داخل کشیدن نفس)، به آرامی دمبل را به نقطه شروع بازگردانید.