کرانچ معکوس روی نیمکت شیبدار

نام انگلیسی: Decline Reverse Crunch
سایر نام ها:

تصاویر کرانچ معکوس روی نیمکت شیبدار

آموزش حرکت کرانچ معکوس روی نیمکت شیبدار

1. در حالی که سر شما در بالای بنچ شیبدار قرار دارد، به پشت روی آن دراز بکشید، بالای بنچ را با هر دو دست بگیرید، سپس در حالی که باسن همواره روی بنچ قرار دارد، پاها را روی یکدیگر قرار داده و به صورت موازی با سطح زمین نگه دارید، زانوهای شما باید کمی خم باشند، با استفاده از عضلات شکم، تعادل خود را حفظ کنید، این محل شروع است.

2. اکنون نفس خود را بیرون داده و با استفاده از عضلات شکم و خم شدن از ناحیه لگن، پاها را بالا ببرید، انقباض را برای لحظه ای حفظ کنید، سپس همزمان با داخل کشیدن نفس، پاها را به آرامی به محل شروع بازگردانید، مطمئن شوید در مدت انجام دادن این تمرین پاها کشیده هستند.