کرانچ پهلو

نام انگلیسی: Oblique Crunches
سایر نام ها:

تصاویر کرانچ پهلو

آموزش حرکت کرانچ پهلو

1. در حالی که پاها روی یکدیگر قرار گرفته اند، روی پهلوی سمت چپ دراز بکشید، مطمئن شوید زانوها کمی خمیده هستند، دست راست خود را پشت سر قرار دهید، این محل شروع شما خواهد بود.

2. اکنون نفس خود را بیرون دادن و مانند انجام دادن کرانچ، آرنج سمت راست را بالا ببرید، تمرکز باید روی عضله مورب شکمی باشد، به حالت کرانچ تا جایی که می توانید بالا بروید سپس مکث کوتاهی کنید، سپس نفس را داخل کشیده و به آرامی به محل شروع بازگردید.