کشش لگن

نام انگلیسی: Kneeling Hip Flexor
سایر نام ها:

تصاویر کشش لگن

آموزش حرکت کشش لگن

  1. روی مَت زانو بزنید، یک پای خود را بلند کرده و کف آن را روی زمین قرار دهید و پای چپ خود را به گونه ای قرار دهید که روی پا روی زمین قرار بگیرد.
  2. بدن خود را به سمت جلو متمایل کرده تا جایی که در لگن احساس کشیدگی کنید.
  3. پانزده ثانیه در این حالت باقی بمانید سپس با سمت دیگر تکرار کنید.