کشش و هل دادن هالتر

نام انگلیسی: BARBELL PULL AND PRESS
سایر نام ها:

تصاویر کشش و هل دادن هالتر

آموزش حرکت کشش و هل دادن هالتر

  1. یک سر حالتر را بدون وزنه در کنج دیوار قرار دهید و سر دیگر آن را به همراه وزنه ای مناسب، مطابق تصویر در دست راست خود بگیرید.
  2. دست راست را از آرنج خم کرده و هالتر را تا نیمه ی بدن خود پایین بیاورید و سپس با چرخشی آن را به پایین سمت چپ خود ببرید.
  3. با چرخش کمر هالتر را به نیمه بدن خود برگردانید و سپس دست خود را به حالت اولیه، بالای سر خود قرار دهید.
  4. پس از انجام تعداد تکرار لازم، دست خود را عوض کنید.