کوهنورد

نام انگلیسی: Mountain Climbers
سایر نام ها:

تصاویر کوهنورد

آموزش حرکت کوهنورد

امروز به شما نشان خواهم داد چگونه حرکت کوهنورد را انجام دهید، برای شروع به حالت انجام دادن شنا قرار بگیرید، سپس یک زانو را جلو ببرید، و شروع به تعویض پاها به صورت متناوب کنید، هر زانم که زانو را جلو می برید مطمئن شوید کمی با انگشتان پا زمین را لمس می کنید، زمین بسیارخوبی برای تمام بدن است، عضلات بازوها، میانی و پاها را درگیر می کند، به طور معمول بیشتر مردم این تمرین را اشتباه انجام می دهند، به اشتباه لگن خود را بالا و پایین می برند، مانند کاری که من انجام می دهم، تنها عضو متحرک پاها و نه لگن شما هستند، شما می توانید این تمرین را به عنوان تمرین هوازی انجام دهید، یا آن را در برنامه تمرین خود بگنجانید، همچنین می توانید با سریع تر انجام دادن آن شدت تمرین را افزایش بدهید، بسیارخوب دوستان این نحوه انجام دادن حرکت کوهنورد بود.