کیبل لیفت ایستاده

نام انگلیسی: Standing Cable Lift
سایر نام ها:

تصاویر کیبل لیفت ایستاده

آموزش حرکت کیبل لیفت ایستاده

  1. دستگیره را به دستگاه سیمکش متصل کرده و قرقره را در پایین ترین نقطه قرار دهید.
  2. در حالی که در کنار دستگاه ایستاده اید، یک دستگیره را گرفته و از آن فاصله بگیرید. فاصله شما باید تقریباً به اندازه یک دست بوده و فشار ناشی از وزنه را حس کنید. دست شما باید با سیمکش دریک راستا باشد.
  3. در حالی که فاصله پاها به اندازه سرشانه است، با هر دو دست دسته را بگیرید. دست ها باید هنوز کاملا کشیده باشند.
  4. در یک حرکت همراه با چرخش کمر، دسته را تا محلی بالای سر که دست ها کاملا کشیده هستند بالا ببرید.
  5. همزمان با چرخاندن یک پا، کمر خود را صاف و دست ها را در کنار بدن نگه دارید.
  6. ابتدا دست ها و سپس بدن را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.
  7. این تمرین را به تعداد مطلوب تکرار کنید سپس جهت را عوض کنید.