گردش سرشانه

نام انگلیسی: Arm Circles
سایر نام ها:

تصاویر گردش سرشانه

آموزش حرکت گردش سرشانه

  1. در حالی که دست ها کاملاً کشیده در کنار بدن قرار دارند بایستید. دست ها باید با زمین موازی و با بالاتنه زاویه نود درجه تشکیل دهند. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  2. حال با چرخاندن دست های کشیده خود، شروع به کشیدن دایره هایی به قطر حدود سی سانتی متر کنید. پس از چند ثانیه حرکت را در جهت برعکس انجام دهید.
  3. در حین انجام این حرکت به صورت طبیعی تنفس کنید.