برنامه بدنسازی

به زودی با برنامه های بدنسازی از قهرمانان درجه اول دنیا در وب سایت رویال بادی تقدیم ورزشکاران عزیز می گردد. برنامه های بدنسازی زیر تا چند روز آینده در وب سایت قرار خواهند گرفت:
استیو کوک (فیزیک مدرن)
آرنولد (افزایش حجم)
آرنولد ( کات کردن)


نظر شما چیست؟

(اختیاری)