Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته اول، روز 3

پشت و جلو بازو

هفته اول، روز 3


تمرین با کمک حریف زمانی نتیجه بخش خواهد بود که بدانید چه میزان کمک در هنگام انجام تمرینات کافی و چه میزان بیش از حد مورد نیاز است. اگر هنوز درک درستی از این موضوع ندارید، ویدئو روز اول را دوباره نگاه کنید.

همانند روز گذشته، باید به حریف خود تا حدی کمک کنید که بتواند 1 تا 3 تکرار بیشتر انجام دهد.

برای انجام تی بار، باید خود را در حالت نیمه انجام اسکوات قرار داده و نیاز به کمک زیادی نخواهید داشت. تنها کافی ست در هنگام پایین بردن میله تی بار، مراقب کمر و انگشتان خود باشید.

در ویدئو روز اول مشاهده کردید که در انجام بارفیکس دست باز، چگونه باید به حریف خود کمک دهید. من شخصاً دوست دارم با دست هایم برای حریف محلی را ایجاد کنم که بتواند با نیرو وارد کردن به آن، خود را بالا بکشد. البته برای کمک دادن می توانید پاها یا ساق حریف را نیز بگیرید.

ممکن است احساس کنید کمک دادن به حریف در انجام سرشانه خلفی دستگاه، کمی بیهوده باشد و البته درست فکر کرده اید و کمک دادن در این حالت سخت خواهد بود. اما با انگیزه دادن و مجبور کردن او می توانید در گرفتن نتیجه بهتر در تمرینات سرشانه خلفی به او کمک کنید.

روز 3، پشت و جلو بازو
1

تی بار

5 ست 12 تکرار2

جلوبازو هالتر

4 ست 12 تکرار3

بارفیکس

4 ست 12 تکرار4

چکش دمبل

4 ست 12 تکرار5

سرشانه خلفی دستگاه

4 ست 12 تکرار

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG