Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته اول، روز 4

پایین تنه

هفته اول، روز 4


شما می توانید تکرارهای کمکی را روی دستگاه انجام دهید. حتی در برخی موارد مانند دستگاه پشت پا، انجام آن با دستگاه بیشتر توصیه می شود.

خوشبختانه دیگر پای شما از تمرین اسکوات روز دوشنبه گرفتگی ندارد. امروز تمرینات پُشت و پایین تنه با تمرکز روی ماهیچه های سُرینی (باسن) و پشت پا را انجام خواهید داد.

در برخی تمرینات از جمله رَک پول و راه رفتن همراه با لانج (قیچی)، امکان کمک دادن به حریف وجود ندارد. اما در برخی تمرینات دیگر مانند پشت پا، این امکان وجود دارد و همان طور که در ویدئو مشاهده کردید، به خوبی می توانید به حریف خود کمک کنید.

تا امروز دیگر باید با سبک تمرین کردن حریف خود، به خوبی آشنا شده باشید و دیگر بدانید چه زمانی انرژی کم می آورد. حریف شما نیز در مورد شما همین روند را طی کرده است و دقیقاً می داند که چه زمانی و به چه میزان باید به شما کمک کند. حریف شما به مرور زمان به زبان بدن شما آشنا می شود و می فهمد که هر جمله شما به چه معنی است.

روز 4، پایین تنه
1

رَک پول

5 ست 12 تکرار2

راه رفتن همراه با لانج

4 ست 12 تکرار (هرپا)3

پشت پا نشسته

4 ست 12 تکرار4

ساق ایستاده با دستگاه

4 ست 12 تکرار

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG