Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته اول، روز 6

استراحت

هفته اول، روز 6


هیچ بدنسازی نیست که پس از انجام پنج روز تمرینات سخت، احساس گرفتگی و کوفتگی نداشته باشد. امروز و فردا فرصت دارید که استراحت کرده و خود را برای هفته دوم آماده کنید.

برخلاف اسم تکرارهای کمکی، اینگونه تمرینات بسیار سخت و طاقت فرسا هستند. زیرا شما پس از رسیدن به حد ناتوانی، بازهم با کمک حریف 1 تا 3 تکرار بیشتر انجام خواهید داد. به احتمال زیاد پس از پنج روز تمرین احساس کوفتگی زیادی دارید. بنابراین از دو روز استراحت خود برای ریکاوری استفاده کنید.

اگر از تمرینات این هفته خود عقب افتاده اید می توانید از امروز برای جبران استفاده کنید در غیر این صورت بر روی ریکاوری و بازسازی کامل بدن تمرکز کنید. اگر امکان داشته باشد می توانید ماساژ بگیرید و تمرینات کششی سبک انجام دهید. در غیر این صورت خوب استراحت کنید و غذا بخورید، زیرا هفته آینده باید با قدرت بیشتر تمرینات را شروع کنید.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG