Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته دوم، روز 9

سینه و پشت بازو

هفته دوم، روز 9


شیوه تمرینات امروز همانند دیروز خواهد بود و باید تمرینات را آرام و کنترل شده انجام دهید. در پایان تمرینات امروز خواهید دید که 10 تکرار در شنا به صورت تمرکزی و کاملاً کنترل شده تا چه حد سخت خواهد بود.

اغلب افراد زمانی که برای انجام تمرینات سینه و پشت بازو به باشگاه می روند، بلافاصله شروع به تمرین کرده و در حقیقت مدت زمان تمرین آن ها کمتر از نصف مدت زمان لازم برای تمرینات تمرکزی است.

اما دقت کنید که در تمرینات تمرکزی باید وزنه مناسب را به گونه ای انتخاب کنید که بتوانید تمرینات را تا انتها انجام دهید. فراموش نکنید که ست های زیادی را باید انجام دهید.

منظور من این است که "قهرمان بازی" را کنار گذاشته و وزنه های منطقی و مناسب انتخاب کنید تا بتوانید تمرینات را اصولی، آرام و کنترل شده انجام دهید.

روز 9، سینه و پشت بازو
1

پرس سینه هالتر

6 ست 10 تکرار2

پشت بازو سیم کش

6 ست 10 تکرار3

پرس بالاسینه دمبل

6 ست 10 تکرار4

شنا پشت بازو

6 ست 10 تکرار

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG