Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته دوم، روز 10

جلو بازو و پشتتمرینات آرام و کنترل شده می تواند منجر به نتایج شگفت انگیزی روی ماهیچه پشت داشته باشد. در کنار تمرین پشت، بر روی ماهیچه های جلو بازو نیز تمرین خواهیم کرد.

شما نیز ممکن است مانند اکثریت بدنسازان تمرینات تمرکزی را در گذشته تنها بر روی یک گروه از ماهیچه ها یعنی جلو بازو تجربه کرده باشید. اما در این هفته باید این سبک تمرین را روی تمامی ماهیچه ها از جمله پشت پا و سرشانه خلفی انجام دهید.

در انجام تمرینات تمرکزی حضور یک حریف تمرینی خوب حیاتی است. زیرا هیچکس به تنهایی نمی تواند به خودش اعتماد کند و در طول 6 ست تمرین متعهد باقی بماند.

زمانی که نقش مراقب برای حریف تمرینی خود دارید، فراموش نکنید که باید سه ثانیه زمان را با دقت شمارش کنید. علی رغم اینکه شما در آن لحظه تمرین را انجام نمی دهید، شمارش شما تعیین کننده خواهد بود.

برای آنکه نحوه انجام جلو بازو تمرکزی را ببینید، یک مرتبه دیگر ویدئو این هفته را تماشا کنید.

روز 10، جلو بازو و پشت
1

ساسپندد رو

6 ست 10 تکرار2

جلوبازو دمبل

6 ست 10 تکرار3

زیر بغل دست باز

6 ست 10 تکرار4

نشر از طرفین نشسته

6 ست 10 تکرار

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG