Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته دوم، روز 11

پایین تنه

هفته دوم، روز 11


ممکن است بگویید دو روز در هفته تمرین تمرکزی روی پا بسیار سخت است. درست فکر کرده اید! اما با وجود حریفی متعهد و با پشتکار، نگرانی نخواهید داشت.

"تمرینات را سریع انجام دهید..." همه ما در گذشته این جمله را شنیده ایم و صادقانه بگویم، گاهی اوقات توصیه درستی است. اما در این هفته دقیقاً باید برعکس انجام دهید.

در اولین بخش این برنامه شش هفته ای تکرارهای کمکی را انجام دادیم. هدف ما این بود که با کمک حریف تمرینی خود چند تکرار بیشتر انجام دهیم. در این هفته هدف ما افزایش مدت زمانی است که ماهیچه تحت فشار قرار می گیرد. در چنین سبک تمرینی شما مدت زمان بیشتری وزنه را در اختیار دارید و تکرارها طولانی تر خواهند شد.

در تمرین امروز، حرکتی که به انجام سریع آن عادت دارید ددلیفت است. برای نحوه انجام آن به صورت تمرکزی می توانید ویدئو این هفته را دوباره مشاهده کنید.

نکته بسیار مهم در انجام ددلیفت این است که اگر احساس کردید به سر و گردن شما فشار زیادی وارد می شود، نشانه این است که وزنه سنگینی انتخاب کرده اید. بدون هرگونه نگرانی وزنه را سبک تر کنید تا کیفیت انجام تکرارهای شما افزایش پیدا کند.

روز 11، پایین تنه
1

ددلیفت رمانیایی

6 ست 10 تکرار2

اسپلیت اسکوات بلغاری

3 ست 10 تکرار3

ددلیفت تک پا

3 ست 10 تکرار4

ساق ایستاده با دستگاه

6 ست 10 تکرار

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG