Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته دوم، روز 14

استراحت

هفته دوم، روز 14


پنج روز تمرین و دو روز استراحت یکی از روش های قدیمی بدنسازی است که به شما این شانس را می دهد سخت تمرین کنید و از طرفی به بدن خود شانس ریکاوری زیادی بدهید. از آخرین روز استراحت خود بیشترین بهره را ببرید.

برنامه تمرین دونفره به شما کمک می کند که با کمک حریف شدت تمرینات خود را افزایش دهید و از مرز ناتوانی فراتر بروید. با این حال، توانایی بدن شما در بازسازی و ریکاوری در نتیجه نهایی شما بسیار تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین باید از روزهای استراحت خود بیشترین بهره را ببرید.

چالشی که امروز با آن روبرو هستید، این است که تا جای ممکن برای هفته ای که در پیش رو دارید غذا آماده کنید. اگر بتوانید این کار را همراه با حریف خود انجام دهید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. زیرا همان طور که همه می دانند حضور شخصی دیگر در آشپزخانه که به شما در آشپزی کمک کند و غذاهای مورد نیاز برای هفته آینده را بسته بندی کند، باعث می شود این روند سریع تر انجام شود.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG