Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته اول، روز 6

سرد کردن صحیح

هفته اول، روز 6


امروز تمرین دیگری را انجام خواهید داد و در کنار آن با اهمیت گرم کردن بدن آشنا خواهید شد.

همانطور که چندروز پیش یاد گرفتید، گرم کردن بدن قبل از تمرین باعث می شود تمرینات خود را با بیشترین بازده انجام دهید و تحرک پذیری خود را افزایش دهید. اما هرتمرین خوبی همراه با گرفتگی و کوفتگی عضله همراه خواهد بود.

در چنین شرایطی سرد کردن بسیار موثر خواهد بود. کاتلین تسوری می گوید افزودن سرد کردن پس از انجام تمرینات به او کمک کرده است که از آسیب دیدگی در امان باشد و سریع تر ریکاوری کند.

چالش روز ششم

  • اجرای تمرینات امروز به همراه گرم کن داینامیک بدن.
  • سرد کردن بدن با انجام سه حرکت کششی جدید.
روز 6
1

اسکی فضایی

(دوچرخه یا تردمیل) 5 دقیقه2

کشش کامل

2 ست 30 ثانیه3

باکس شافل

2 ست 12 تکرار4

قیچی همراه با جابه جایی وزنه

2ست 12 تکرار5

پرش روی جعبه

3 ست 20 تکرار6

راه رفتن همراه با لانج

3 ست 20 تکرار7

شنا با مدیسین بال

3 ست 20 تکرار8

بارفیکس دست جمع

3 ست 20 تکرار9

کشش لگن

2 ست هریک 30 ثانیه10

کشش پشت پا

2 ست 30 هریک ثانیه11

کشش سینه

2 ست هریک 30 ثانیه

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG