Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته سوم، روز 20

استراحت

هفته سوم، روز 20


پس از یک هفته انجام تمرینات بدنسازی با دراپ ست های چهارتایی و دوتایی به احتمال زیاد فراموش کرده اید که دنیای بیرون باشگاه چگونه است. اگر از تمرینات این هفته خود عقب مانده اید، امروز روز خوبی برای جبران است. اما اگر طبق برنامه پیش رفته اید، بر روی ریکاوری و استراحت تمرکز کنید. در صورت امکان ماساژ بگیرید و یا استراحت مشابه انجام دهید.

مهم ترین وظیفه شما این است که امروز و فردا بدن خود را ریکاوری کنید. می توانید به انجام فعالیت هایی بپردازید که از انجام آن ها لذت می برید و یا می توانید تنها غذا بخورید و بخوابید. در هر صورت بدن خود را برای تمرینات بدنسازی هفته آینده آماده کنید.

مترجم: یعقوب ملک

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG