Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته سوم، روز 21

استراحت

هفته سوم، روز 21


برنامه بدنسازی شش هفته ای دو نفره به شما کمک می کند زمانی که ماهیچه تحت فشار است را پیشینه کنید تا از این طریق بتوانید از مرز ناتوانی نیز فراتر بروید. انجام این تمرینات بدین معنی است که به بدن شما شُک وارد خواهد شد از این رو شما و حریفتان باید تغذیه مناسب داشته باشید و خوب استراحت کنید تا به بدن مواد، زمان و شانس کافی برای ریکاوری و رشد بدهید.

امروز، تنها چالش شما این است که غذای مورد نیاز خود در هفته آینده را آماده کنید. اگر حریف شما تمایل داشته باشد، می توانید این کار را با هم انجام دهید. سپس دوباره استراحت کنید. زیرا هفته آینده با چالش ها و تمرینات بدنسازی جدیدی روبرو خواهید شد.

مترجم: یعقوب ملک

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG