Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته چهارم، روز 27

استراحت

هفته چهارم، روز 27


تبریک، دو روز پیاپی استراحت خواهید داشت. از این زمان برای ریکاوری و آماده شدن برای مرحله بعدی برنامه بدن سازی شش هفته ای دونفره استفاده کنید. خواب، تغذیه و تفریح را در لیست خود قرار دهید.

پس از 5 روز تمرین ایزومتریک مداوم ممکن است در هنگام انجام کارهای روز مره مثل مسواک زدن و کفش پوشیدن هم 3 ثانیه مکس کنید! خوب استراحت کنید مهمترین کارتان برای امروز و فردا ریکاوری و بازسازی بدن است.

مترجم: یعقوب ملک

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG