Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته چهارم، روز 28

استراحت

هفته چهارم، روز 28


امروز، در کنار استراحت غذای هفته آینده را آماده کنید.

تکنیک های منحصر به فرد برنامه بدنسازی شش هفته ای دو نفره به افزایش زمان تحت فشار و رسیدن به ناتوانی کمک می کند. فراموش نکنید که در کنار تمرینات بدنسازی سخت باید به خوبی استراحت کنید تا بدن شما ریکاوری شود. برای گرفتن بهترین نتیجه شما و حریفتان باید تغذیه صحیح و استراحت کافی داشته باشید.

امروز سخت ترین کارتان تهیه غذا برای هفته پیش رو است. چه بهتر که حریفتان در آماده کردن غذا به شما کمک کند، همانطور که بسیاری به این نتیجه رسیده اند که کمک کردن در تهیه غذا تاثیر زیادی در نتایج نهایی دارد. در انتها استراحت کافی را فراموش نکنید، زیرا چالش های هفته آینده از آنچه پشت سر گذاشتید آسان تر نخواهند بود.

مترجم: یعقوب ملک

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG