Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته 5، روز 30

سینه و پشت بازو

هفته 5، روز 30


امروز اولین روز تمرین بدنسازی عضلات بالاتنه در این هفته جدید است. هنگام انجام این تمرینات سخت، قوی، پایدار و مصمم باشید.

در همه مشارکت ها، داشتن ارتباط و تعامل، مهم ترین عامل است. در طول این مرحله از برنامه بدنسازی دو نفره، بسیار مهم است که احساستان از انجام تمرینات را با حریف تمرینیتان در میان بگذارید. اگر هالتر سبک به نظر می رسد، از او بخواهید که کمی بیشتر نیرو وارد کند و بر عکس اگر برای انجام حتی یک تکرار در حال تقلا هستید، از او بخواهید که کمی از فشار خود بکاهد.

در تکنیک بدنسازی این هفته، شما شخص اصلی هستید و بخش اصلی تمرین را به تنهایی انجام می دهید. اما پیشرفت متقابل شما و حریفتان، وابسته به همین ارتباط با یکدیگر است. با هم صحبت کنید و به حرف های یکدیگر گوش دهید.

سینه و پشت بازو
1

پرس سینه دستگاه

1 ست گرم کردن با 8 تکرار بدون فشار ایسنتریک، 5 ست 5، 5، 3، 3 ،3 تکراری2

اسکال کراشر با میله لاری

4 ست 5 تکرار با فشار ایسنتریک3

شنا

4 ست 5 تکرار با فشار ایسنتریک4

فلای دمبل

4 ست 5 تکرار بدون فشار ایسنتریک

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG