Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته 5، روز 33

سرشانه و شکم

هفته 5، روز 33


در تمرینات امروز نیز به وسوسه تسلیم شدن در زیر فشار اضافی که حریف شما به وزنه وارد می کند غلبه کنید. تمام فشار ناشی از وزنه بر روی عضله های خود را تحمل کنید تا بهترین نتایج ممکن را بگیرید.

امروز در تمرینات شکم، فشار اضافی که حریف شما وارد می کند، سطح تمرینات را چندین پله سخت تر می کند. اگر فکر می کردید ماهیچه های مرکزی شما قوی هستند، ممکن است پس از امروز خلاف آن را متوجه شوید. اما نگران نباشید، با انجام تمرینات بدنسازی امروز عضله های شکم شما بسیار قوی تر خواهند شد.

یکی از بهترین ویژگی های این تکنیک های بدنسازی این است که می توانید آن ها را پس از اتمام برنامه بدنسازی دونفره انجام دهید.

سرشانه و شکم
1

پرس سرشانه با هالتر

1 ست با 8 تکرار گرم کردن بدون فشار ایسنتریک، 5 ست اصلی با تکرارهای 5، 5، 3، 3، 3 همراه با فشار ایسنتریک2

نشر از بغل

4 ست، 5 تکرار بدون فشار ایسنتریک3

شراگ با هالتر

4 ست، 5 تکرار بدون فشار ایسنتریک4

دراز نشست کمک حریف

3 ست، 25 تکرار همراه با فشار ایسنتریک5

چرخش روسی همراه با حریف

3 ست 25 تکرار هر سمت6

راه رفتن با وزنه

3 ست، هر دست تا بیشترین فاصله ممکن

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG