Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته 5، روز 34

استراحت

هفته 5، روز 34


استراحت کردن پس از پنج روز تمرینات بدنسازی سخت بسیار مهم است. امروز استراحت کنید تا ماهیچه های شما بازسازی شوند و رشد شما متوقف نشود.

پس از آنکه یک هفته وزنه های حریفتان را در هنگام پایین بردن کنترل کردید، قطعاً نیاز به استراحت دارید. از روز استراحت خود بیشترین استفاده را برای ریکاوری و بازسازی عضله ها ببرید.

اگر شما یا حریف تمرینیتان از برنامه بدنسازی این هفته عقب افتادید می توانید از امروز برای جبران عقب افتادگی خود استفاده کنید. اما اگر تمرینات بدنسازی خود را طبق برنامه انجام دادید، از امروز استفاده کنید و به تفریحات و کارهای مورد علاقه خود بپردازید. برای مثال می توانید ماساژ بگیرید یا کارهای فیزیکی سبک انجام دهید.

مهم ترین کاری که باید امروز و فردا انجام دهید استراحت کردن و تغذیه مناسب داشتن است. تنها در این صورت است که تمرینات شما بهترین نتیجه ممکن را خواهند داد.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG