Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته 5، روز 35

استراحت

هفته 5، روز 35


دو روز متوالی استراحت کردن و دوری از ورزش ممکن است باعث عصبانی شدن شما بشود، اما به خاطر داشته باشید میزان استراحت نیز در رشد و تقویت عضلات شما بسیار مهم است. از امروز برای آماده کردن غذاهایی که در طول هفته خواهید خورد استفاده کنید تا هفته پایانی برنامه بدنسازی دونفره را به بهترین نحو ممکن شروع کنید.

تکنیک های ویژه مطرح شده در برنامه بدنسازی دو نفره به شما کمک می کند مدت زمان تحت فشار بودن ماهیچه را افزایش دهید و در تمرینات خود فراتر از مرز ناتوانی بروید. با این وجود توان ورزشکاری شما با سختی تمام آزموده خواهد شد. بنابراین برای گرفتن بهترین نتیجه از این برنامه بدنسازی دو نفره شما و حریف تمرینیتان باید تغذیه و استراحت مناسب داشته باشید.

چالش امروز شما این است که تا حد ممکن برای هفته ای که در پیش رو دارید غذا آماده کنید. در صورت امکان از حریف خود بخواهید که این کار را نیز دو نفره انجام دهید تا سرعت و راندمان بیشتری داشته باشید. سپس به میزان کافی استراحت کنید، زیرا چالش های آخرین هفته برنامه بدنسازی دو نفره آسان نخواهند بود.

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG