Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته 6، روز 37

سینه و پشت بازو

هفته 6، روز 37


تحولات بزرگ در اندام شما تنها زمانی رخ می دهند که خودتان را به چالش بکشید. امروز با کمک حریف تمرینی خود سنگین ترین وزنه ای که می توانید را انتخاب کنید.

اگر مدت این هفته از برنامه بدنسازی دونفره صحیح انجام نشود می توانند منجر به آسیب دیدگی شما شود. هدف ما ماهیچه سازی و افزایش قدرت بدنی است اما این هفته این کار را با وزنه های خیلی سنگین انجام می دهیم. شخصی که وزنه را بلند می کند نقش اصلی را در انجام تمرین ایفا می کند اما حریف تمرینی نیز نقش بسیار مهمی در انجام صحیح و اصولی آن ها دارد.

به عنوان حریف تمرینی و مراقب، شما باید همواره به حریف خود که در حال انجام تمرینات است توجه کنید. دست خود را در تمام مدت حرکت روی هالتر نگه دارید و دوست خود را حمایت کنید. اگر نمی دانید تا چه حد به او کمک کنید، به میزان تقلا و چهره حریف خود توجه کنید و با توجه به آن ها میزان کمک خود را تغییر دهید.

  • گرم کردن بالاتنه
روز 37: سینه و پشت بازو
1

پرس سینه هالتر

1 ست 8 تکرار گرم کردن (بدون کمک حریف)، 5 ست با تکرارهای  3 ، 3 ،  3 ، 2 ، 2 (با کمک حریف)2

اسکال کراشر با میله لاری

4 ست 3 تکرار (با کمک حریف)3

پرس بالاسینه هالتر

4 ست 3 تکرار (با کمک حریف)4

شنا پشت بازو

4 ست 5 تکرار (بدون کمک حریف)

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG