Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته 6، روز 38

جلوبازو و شکم

هفته 6، روز 38


هرچند که لازم است سنگین ترین وزنه ای که می توانید را در تمرینات بدنسازی امروز استفاده کنید اما سلامتی خود و حریف تمرینی تان را فراموش نکنید.

امروز بر روی پشت، جلوبازو و شکم تمرین خواهید کرد. وزنه ای که می دانید شما را به چالش می کشد انتخاب کنید. ست هایی با دو یا سه تکرار خواهید داد و این به این معنی است که هر تکرار باید بسیار موثر باشد. وزنه ای که بتوانید به تنهای آن را بلند کنید برندارید. دلیلی وجود دارد که تنهایی تمرین نمی کنید. وزنه سنگین انتخاب کنید تا خود و حریف تمرینی تان مجبور به تقلا و رسیدن به ناتوانی شوید.

برای رسیدن به هدفتان تلاش کنید، آن را به دست آورید. داشتن اندام تفکیک شده و ماهیچه ای حق شماست.

  • گرم کردن بالاتنه

روز 38: پشت، جلوبازو و شکم
1

تی بار

1 ست 8 تکرار گرم کردن (بدون کمک حریف)، 5 ست با تکرارهای 3، 3، 3، 2،2 (با کمک حریف)2

جلوبازو هالتر

4 ست 3 تکرار (با کمک حریف)3

بارفیکس

4 ست 3 تکرار (با کمک حریف)4

پاس دادن مدیسین بال

3 ست 25 تکرار5

شکم بارفیکس با کمک حریف

3 ست 10 تکرار6

فیله کمر روی بِنچ با کمک حریف

3 ست 10 تکرار

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG