Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته 6، روز 40

سرشانه و شکم

هفته 6، روز 40


تبریک می گوییم! شما به آخرین روز برنامه بدنسازی شش هفته ای دو نفره رسیده اید. آخرین روز تمرین خود را با قدرت به پایان برسانید و سرشانه های گرد و خوش فرمی برای خود بسازید.

امروز آخرین روز برنامه بدنسازی دو نفره است. شما به انجام این تمرینات بدنسازی عادت کرده اید ولی این دلیلی بر آسان بودن آن ها نیست. همچنین شما نباید در انجام حرکات کوتاهی کنید. یک هفته تمرینات بدنسازی با وزنه های بسیار سنگین در حال اتمام است اما هنوز راه زیادی برای رفتن دارید. تمرینات امروز را با قدرت تمام به پایان برسانید سپس موفقیت خود را با حریف و همراه خود در این برنامه بدنسازی جشن بگیرید.

در پایان برنامه باید به هدف بعدی خود فکر کنید. پس از یادگیری تکنیک هایی که در این برنامه بدنسازی به شما آموزش دادیم دیگر نباید به سراغ تمرینات ساده و بی اصول بروید. یکی دیگر از برنامه های بدنسازی وب سایت رویال بادی را انتخاب کرده و یک قدم دیگر در رسیدن به اندام رویایی خود بردارید.

  • گرم کردن بالاتنه

روز 40: سرشانه و شکم
1

پرس سرشانه با هالتر

1 ست 8 تکرار گرم کردن (بدون کمک حریف)، 5 ست با تکرارهای 3 ، 3 ، 3 ، 2 ، 2 (با کمک حریف)2

نشر از جلو دمبل

4 ست 3 تکرار (با کمک حریف)3

شراگ با هالتر

4 ست 5 تکرار (بدون کمک حریف)4

دراز نشست کمک حریف

3 ست 25 تکرار5

چرخش روسی همراه با حریف

3 ست 25 هر سمت تکرار (در مجموع 50 تکرار)6

راه رفتن با وزنه

3 ست حداکثر مسافت

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG