Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

Notice: A non well formed numeric value encountered in /home/royalbody/domains/royalbody.ir/public_html/bin/jdf.php on line 17

هفته سوم، روز 17

حرکات هوازی

هفته سوم، روز 17


سخت بودن یک تمرین بدنسازی دلیل بر پیچیده بودن آن نیست. امروز شما از میان چالش هایی که برای شما فراهم شده است یک مورد را انتخاب و تکمیل خواهید کرد. این چالش شُش ها، عضله ها و پاهای شما را به چالش خواهد کشید. به ما اعتماد کنید، موفقیت در این چالش بسیار لذت بخش خواهد بود.

افرادی که موفق به متحول کردن اندام خود شده اند همواره تاکید دارند که انجام تنها یک تمرین طاقت فرسا باعث موفقیت آن ها نشده است. بلکه تدوام، پشتکار و ادامه دادن به یک برنامه بدنسازی به طور منظم و انجام تمرینات بدنسازی پایه آن ها را به اندام رویایی خود رسانده است.

اغلب تمریناتی که در برنامه بدنسازی 30 روزه افراد مبتدی انجام خواهید داد، حرکات پایه بدنسازی هستند، با این حال در کنار آن ها با چالش هایی نیز روبرو خواهید بود.

توضیحات بیشتر را از زبان استیو کوک خواهید شنید.

روز17:حرکات هوازی
چالش هوازی شماره یک
1

اسکوات بدون وزنه

20 تکرار


از تمرین زیر هشت ست و بدون استراحت میان آن ها انجام دهید. پس از هر ست 30 ثانیه استراحت کنید.

چالش هوازی شماره دو
2

طناب زدن

1 دقیقهچالش هوازی شماره سه
3

دوچرخه ثابت

10 دقیقه


سه تمرین زیر را بدون استراحت و یکی پس از دیگری انجام دهید.

چالش هوازی شماره چهار
4

تردمیل

10 دقیقه:
5

پارویی

10 دقیقه:
6

اسکوات بدون وزنه

20 تکرار


از دو تمرین زیر چهار ست و بدون استراحت میان آن ها انجام دهید. پس از هر ست 30 ثانیه استراحت کنید.

:
7

تردمیل شیب دار

400 متر:
8

اسکوات از جلو

8ست 20 ثانیه تمرین، 10 ثانیه استراحت، در مجموع هشت ست

BMI خودتون رو بدونید

Body Mass Index یا BMI معیار اندازه گیری چربی بدن هست و دونستنش برای شما خیلی اهمیت داره.

CM
KG